Rezultati Javnog poziva za prijavu kandidata za stručno osposobljavanje za poslove pomoćnika /-ice u nastavi u radu s učenicima s teškoćama. – Pučko otvoreno učilište Zadar