PLANIRANI POČETAK NASTAVE ZA BARMENA/ICU – Pučko otvoreno učilište Zadar