PLANIRANI POČETAK NASTAVE ZA MASERA/KU – Pučko otvoreno učilište Zadar