POČETAK TEČAJA VIZAŽIST – Pučko otvoreno učilište Zadar