POČETAK TEČAJA NJEMAČKI JEZIK A.1.1 – Pučko otvoreno učilište Zadar