POČETAK TEČAJA ZA POSLOVE MANIKURE – Pučko otvoreno učilište Zadar