Tečaj slastičar/ka za jednostavne slastice-početak tečaja 24.05.2023. u 17:00 h – Pučko otvoreno učilište Zadar