Početak tečaja asistent/ica za EU projekte – Pučko otvoreno učilište Zadar