POČETAK TEČAJA KLASIČNE RUČNE MASAŽNE TEHNIKE – Pučko otvoreno učilište Zadar