POČETAK TEČAJA ARANŽER/KA CVIJEĆA – Pučko otvoreno učilište Zadar