POČETAK HOBBY TEČAJA ARANŽERANJA CVIJEĆA – Pučko otvoreno učilište Zadar