Cjeloživotno učenje – Pučko otvoreno učilište Zadar

Obrazovanje odraslih temeljeno je na koncepciji cjeloživotnog učenja i podrazumijeva sve procese učenja odraslih osoba koji se odvijaju izvan sustava redovnog školovanja, i podrazumijeva:

  • Formalno obrazovanje;
  • Neformalno obrazovanje;
  • Informalno obrazovanje

Te je usmjereno:

  • Povećanju zapošljivosti,
  • Aktivnom građanstvu i
  • Osobnom razvoju.

Obrazovanje odraslih, time, predstavlja najveći, najširi i najobuhvatniji, dio ukupnog obrazovnog sustava. Koncepcija cjeloživotnog učenja nastala je upravo iz razloga što se količina novog znanja svakim danom sve više povećava, dok postojeće znanje sve više i brže zastarijeva. Štoviše, cjeloživotno učenje je bazirano na stalnom pristupu učenju i obrazovanju radi stjecanja novih i obnavljanja već stečenih znanja i vještina, potrebnih za sudjelovanje u radu i društvu znanja odnosno društvu koje uči.

Neka bitna načela cjeloživotnog učenja jesu:

  • mogućnost usvajanja i obnavljanja znanja, vještina i potencijala u različitim razdobljima života,
  • jednakost pristupa i mogućnosti za uspjeh u cjeloživotnom učenju na razini njegovih želja i sposobnosti,
  • pravo na priznanje znanja i vještina stečenih u različitim okruženjima i načinima učenja.

IZJAVA O PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost nositelja projekta - Pučko otvoreno učilište Zadar.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr