Ukratko o nama – Pučko otvoreno učilište Zadar

Tko smo mi

Pučko otvoreno učilište Zadar je javna ustanova osnovana 1954. godine za obavljanje kulturne, prosvjetne, informativne i uslužne djelatnosti čiji je osnivač Grad Zadar.

Najstarija smo ustanova i jedina u društvenom vlasništvu u našoj Županije, koja se bavi cjeloživotnim obrazovanjem djece i odraslih.
 

Čime se mi bavimo

Sve djelatnosti odvijaju se sukladno Zakonu o ustanovama, Zakonu o obrazovanju odraslih, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakonu o pučkim otvorenim učilištima.

Brojnim programima obrazovanja pomažemo u reguliranju tržišta rada, rješavanju problema nezaposlenosti. Učenje je usmjereno na polaznika i njegove potrebe.

Cilj Učilišta kroz obrazovanje odraslih je promicanje kulture cjeloživotnog učenja, poticanje osobne motivacije pojedinaca za učenjem, kako bi se senzibilizirala javnost i društvena zajednica za cjeloživotno učenje.
Članovi Upravnog vijeća:
Marija Obad mr.sc
Doroteja Kamber- Kontić, prof.
Eda Obučina, prof.
Ravnateljica:
Jelena Župan Ivanišević, mag.oec

IZJAVA O PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost nositelja projekta - Pučko otvoreno učilište Zadar.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr