Održiva upotreba pesticida – Pučko otvoreno učilište Zadar