POUZD 2.0 – Pučko otvoreno učilište Zadar

Projekt POUZD 2.0

NAZIV PROJEKTA: POUZD 2.0
BROJ UGOVORA: HR.3.1.19-0060
NOSITELJ PROJEKTA: Pučko otvoreno učilište Zadar
VODITELJICA PROJEKTA: Jelena Župan, mag.oec, Tel. 023/251-765.

FOND: Europski socijalni fond
OPERATIVNI PROGRAM: Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.
NATJEČAJ: Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih - faza II
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
PARTNERi: Grad Zadar i Pučko otvoreno učilište Zagreb
LOKACIJA PROVOĐENJA PROJEKTA: Zadar
TRAJANJE PROJEKTA: 12 mjeseci
POČETAK PROVEDBE PROJEKTA: 01.prosinca 2015.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.163.828,00 HRK.

Cilj projekta i svrha projekta

Cilj projekta:
- unaprijediti obrazovnu ponudu POUZD sukladno potrebama tržišta rada
- podići razinu kvalitete materijalnih i kadrovskih uvjeta POUZD

Svrha projekta:
-podizanje razine kvalitete POU Zadar kroz materijalno i kadrovsko opremanje učilišta, razvoj standarda zanimanja i kvalifikacija te razvoj novog programa osposobljavanja za zanimanje pomoćnika u nastavi.

Glavne aktivnosti projekta

-Razvoj programa osposobljavanja „pomoćnik u nastavi za rad s učenicima s teškoćama“
-Opremanje učionice za provođenje programa osposobljavanja
-Provedba programa osposobljavanja „pomoćnik u nastavi za rad s učenicima s teškoćama“
-Izrada vizualnog identiteta projekta/učilišta
-Redizajn mrežne stranice
-Organiziranje Dana otvorenih vrata POUZD

Ciljne skupine

POLAZNICI: 40 odraslih polaznika sudjeluje u pilot programu usavršavanja
PREDAVAČI U PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA: 5 predavača
MENTORI ZA PREAKTIČNI DIO PROGRAMA: 8 mentora
ZAPOSLENICI POU ZADAR: 3 zaposlenika POU Zadar
PROJEKTNI PARTNERI: 3 partnerske institucije
KRAJNJI KORISNICI: učenici s teškoćama u redovnom sustavu obrazovanja, poslodavci- škole, vrtići, polaznici drugih programa osposobljavanja

Kontakti

POUZD 2.0 - jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih (faza II)

NOSITELJ PROJEKTA

Pučko otvoreno učilište Zadar
Široka ulica 24 / 23 000 Zadar / Hrvatska
Tel. +385 23 251 765
Fax. +385 23 251 765
Web: www.pouzd.hr
E-mail: pucko.otvoreno.uciliste.zadar@zd.ht.hr

PARTNER

Grad Zadar
Narodni trg 1/ 23 000 Zadar/ Hrvatska
Tel: +385 23 / 208-177
Fax: +385 23 / 213-916
Web: www.grad-zadar.hr
Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68/ 10 000 Zagreb/Hrvatska
Tel: +385 1/600 30 06
Web: www.pou.hr

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Organizacijska jedinica za upravljanjem strukturnim instrumentima (DEFCO)
Radnička cesta 37b / 10 000 Zagreb / Hrvatska
Tel. +385 1 6274 666
Fax. +385 1 6274 698
Web: www.asoo.hr/defco
E-mail: defco@asoo.hr

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS)
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 4569 000
Fax: +385 1 4594 301
Web: www.mzos.hr
E-mail: esf@mzos.hr

IZJAVA O PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost nositelja projekta - Pučko otvoreno učilište Zadar.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr