Program osposobljavanja za poslove manikure – Pučko otvoreno učilište Zadar