Šivač klasične odjeće – Pučko otvoreno učilište Zadar